Faculty
 
Shi XiudongShi Xiudong, associate professor of China Pharmaceutical University